O SPOLOČNOSTINaša spoločnosť vznikla v roku 2007 zmenou právnej formy fyzickej osoby na akciovú spoločnosť.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je podnikanie v autobusovej doprave.

V rámci autobusovej dopravy zabezpečujeme pravidelnú aj nepravidelnú dopravu.

Naším klientom vieme ponúknuť služby na vysokej profesionálnej úrovni za prijateľné ceny.


Cieľom a zároveň mottom našej spoločnosti je „spokojný zákazník.“


Ivan Lamoš
Predseda predstavenstva